Business Architect

Brussels Region
Permanent
Full time

Dilaco is een Belgisch IT-dienstenbedrijf met kantoren in België en Nederland. Resultaten drijven ons om digitale technologieën te combineren met specifieke bedrijfsdoelstellingen. We hanteren een flexibele en transparante aanpak naar klanten over heel België en helpen hen hun grootste IT-problemen op te lossen.

Als Dilaco teamlid leer je elke dag bij en krijg je de mogelijkheid om met ons mee te groeien! #growingtogether

 

What are your responsibilities?

Het proactief aanbrengen van ideeën met meerwaarde

 • Kennis opbouwen wat betreft doelstellingen en uitdagingen zowel op vlak van strategie als van de dagdagelijkse werking
 • Kennis opdoen over het huidige operating model (services, processen, organisatie, informatie, tooling) van de bijhorende knelpunten
 • Kennis van de externe markt opdoen
 • Vanuit de opgebouwde kennis proactief huidige business oplossingen challengen en ideeën aanreiken om nieuwe business oplossingen te formuleren en/of bestaande business oplossingen te verbeteren

Projectinitiatie ondersteunen voor weerhouden business ideeën

 • Doelstellingen voor de optimalisatie / verandering verder expliciet maken
 • High-level business en systeem impact voor de optimalisatie / verandering in kaart (laten) brengen
 • De business case voor de optimalisatie / verandering in kwestie uitwerken zodat management een gefundeerde beslissing kan nemen om al dan niet de projectdefinitiefase op te starten
 • De resultaten van de projectinitiatie documenteren aan de hand van een projectblad

Het voorbereiden van het te realiseren business architectuurwerk, zodat het werkvolume en de nodige resources voor het architectuurwerk accurater geschat en georganiseerd kan worden

 • Je definieert, op basis van de doelstellingen en de scope van het project, de werkpakketten en de nodige resources om het architectuurwerk te realiseren
 • Je staat de project manager bij in de communicatie van de architectuur-aanpak en de bijbehorende werkpakketten naar alle belanghebbenden, en je zorgt hierbij voor het creëren van draagvlak
 • Je levert realistische schattingen op voor het realiseren van het architectuurwerk

Het uitwerken van de Business Architectuur inhoud met een project/ milestone driven focus, zodat de impact van de gekozen strategie duidelijk wordt en management de juiste keuzes kan maken

 • Je hebt een goed begrip van de business context waarin de operating unit of het domein zich bevindt en waar het naartoe wil (de context kan bestaan uit visie, strategie, maar ook uit marktomgeving, concurrenten ed.) of je bent in staat om dergelijk kader dat vanuit een programma context meegegeven wordt te begrijpen
 • Je brengt op basis van dit kader de gewenste business oplossing vanuit een helikopterperspectief in kaart, dit in termen van business services, business processen, business componenten, business informatie, business organisatie en business infrastructuur
 • Je brengt deze verschillende elementen van de business oplossing op hoog niveau in verband met elkaar, zodanig dat management de juiste keuzes kan maken in functie van de gekozen strategie
 • Je modelleert deze elementen van de business oplossing op een manier dat je enerzijds het overzicht bewaakt, maar anderzijds voldoende detail hebt om conflicten, verbeteringen e.d. in kaart te brengen. Deze modelleringsoefening is zo uitgevoerd dat ze herbruikbaar wordt voor verschillende projecten

Het ondersteunen van de Project Manager in de inrichting van het projectwerk door de werkpakketten en hun onderlinge afhankelijkheden expliciet te maken, zodat het werkvolume en de nodige resources voor het realiseren van de business oplossing accurater geschat en georganiseerd kan worden

 • Je staat de Project Manager bij in het definiëren van de werkpakketten en de nodige resources om de business oplossing te realiseren.
 • Je staat de project manager bij in de communicatie van de gekozen business oplossing en de bijbehorende werkpakketten en stelt hierdoor de project teamleden in staat om realistische schattingen op te leveren voor het realiseren van de gewenste business oplossing.
 • Je staat de Project Manager bij in de opmaak van een realistisch stappenplan voor het realiseren van de oplossing.

Het communiceren van het Business Architectuur inhoud naar de project teams, zodat zij met focus de gewenste business oplossing kunnen realiseren.

 • Je levert bij de start van een project vanuit de Business Architectuur inhoud een kapstok aan de verschillende projecten die instaan voor de realisatie ervan:
  • De Solution IT Architect zodat hij een IToplossing kan uitwerken die in lijn is met de gekozen business oplossing
  • De Process Designers en System Requirements Analisten zodat zij de gekozen business oplossing kunnen detailleren in termen van werkmethodes en functionele/niet-functionele systeem requirements.

Het bewaken van de Business Architectuur inhoud tijdens de realisatie, zodat de business oplossing in lijn blijft met de gekozen strategie

 • Je waakt over de consistentie en toepassing van de gekozen business oplossing door regelmatig af te stemmen met de project teamleden tijdens de uitvoering van het project.
 • Je zorgt waar nodig voor kleine bijsturingen aan de Business Architectuur inhoud.
 • Je rapporteert conflicten met de Business Architectuur inhoud en levert input aan, zodat er een keuze gemaakt kan worden: ofwel past het project zich aan ofwel staan we de afwijking van de Business Architectuur inhoud toe.
 • Je zorgt je voor updates aan de Business Architectuur inhoud op basis van project deliverables op het einde van het project.

Who are we looking for?

Nodige kennis en ervaring

 • Je hebt affiniteit met IT
 • Ervaring in business architectuur bij een retailer is een pluspunt

Nodige competenties

 • In staat om zeer complexe zaken te structureren
 • De capaciteit om vanuit een helicopterperspectief problemen, processen en projecten op te splitsen in samenstellende delen, de onderliggende verbanden op een systematische manier te analyseren en duidelijke criteria te ontwikkelen voor het vormen van een beeld en herkennen waar het nodig is om dieper te gaan
 • Complexe architectuur kunnen toelichten en de toegevoegde waarde via heldere argumentatie aantonen en draagvlak creëren
 • In staat zijn om een architectuur pragmatisch te benaderen door het vinden van een gezonde balans tussen de kost/benefit realiteit en een ideale architectuur
 • Zelfstandig
 • Teamplayer
 • Doel- en resultaatsgericht
 • Sterk organisatorisch en coördinerend
 • Zich snel kunnen inwerken
 • Stevig in de schoenen staan

What do we offer?

Bij Dilaco investeren we sterk in onze medewerkers. We bieden een dynamische en groeiende werkomgeving, met tal van opleidingen om bij te blijven met de nieuwste technologieën. Dankzij boeiende projecten bij onze klanten geniet je bovendien van de nodige afwisseling.

 • U hebt een goed evenwicht tussen werk en privéleven
 • U geniet van opleiding en permanente ondersteuning
 • Een vast contract met een competitief salaris, moderne mobiliteitsondersteuning en leuke extralegale voordelen.

Apply for this vacancy

More offers

Permanent 23 August 2021

Account Manager

Benelux

Permanent 19 February 2021

Senior Application Management Engineer (NL & BE)

BeNeLux

Permanent 19 February 2021

Data Scientist

Netherlands

Apply through our Candidate Portal

Log in or Register on our Vincere platform to easily apply for this job or look browse through other job openings.